There are several insurance solutions available to address specific needs and risks that individuals or businesses may face. Best solution is here.

Informace

Libiš, ul. Na Pěšinách 759, 27711

Po-Pá : 08:00 - 18:00

Projekty, montáže a revize elektroinstalací

Revize elektrických spotřebičů

  • Úvod
  • Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Dle platných zákonů (především zákoník práce-zák. 262/2006 Sb.) má provozovatel elektrických spotřebičů a nářadí v používaných ke komerční činnosti provádět pravidelné revize těchto zařízení. Zanedbáním těchto povinností se provozovatel vystavuje nejen možným postihům ze strany státních orgánů, ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Zde je také zakotvena povinnost provozovatele řádně poučit pracovníky, kterým jsou svěřena elektrická zařízení i elektrické spotřebiče o jejich řádném použití a povinnosti si tato zařízení zkontrolovat před každým použitím a v případě poškození sjednat nápravu. Dle mého názoru je tato povinnost provozovatelů a pracovníků často opomíjena, jinak by nebylo možno při revizích zjišťovat jako nejčastější závady mechanická poškození elektrických zařízení. Za případná mechanická poškození zařízení vzniklá po provedení revize odpovídá provozovatel, ne revizní technik.

Revize elektrických spotřebičů a nářadí mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením.

Revize provádím moderními a pravidelně kalibrovanými měřícími přístroji.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického nářadí podle ČSN 33 1600 ed. 2

Skupina Revizní lhůty
Skupina Třída ochrany Držené v ruce Přenosné
Třídy I Třídy II a III
A vždy před vydáním
B I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
II a III 1x za 6 měsíců
C I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
II a III 1x za 12 měsíců
D I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

Skupiny

  • A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
  • B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
  • C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
  • D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
  • E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Poznámka: pohyblivé přívody se revidují v termínech jako spotřebiče držené v ruce