There are several insurance solutions available to address specific needs and risks that individuals or businesses may face. Best solution is here.

Informace

Libiš, ul. Na Pěšinách 759, 27711

Po-Pá : 08:00 - 18:00

Projekty, montáže a revize elektroinstalací

Školení a přezkoušení NV194/2022 Sb. pro práce na el. zařízení

 • Úvod
 • Školení a přezkoušení NV194/2022 Sb. pro práce na el. zařízení

Školení a přezkoušení NV194/2022 Sb. (dříve Vyhl. 50/78 Sb.) pro práce na el. zařízení

Provádíme školení a zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

Školení a zkoušky z odborné způsobilosti

 • § 6 Elektrotechnik
 • § 7 Vedoucí elektrotechnik

Zájemci, kteří úspěšně zvládnou zkoušky z těchto paragrafů, od nás obdrží doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, který má platnost 3 roky.

Pro §6 a §7 musíte splňovat požadavky na vzdělání a také mít potřebnou praxi.

Doklady nutné ke zkouškám dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce.

Veškeré doklady potřebujeme v kopiích k založení:

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, popřípadě jiný doklad totožnosti)

Doklady ke zkouškám dle N.V. 194/2022. Bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o odborném vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom - v oboru elektro)
 • Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. (N.V. 194/2022)
 • Potvrzení praxe dle požadavku NV. 194/202
 • Lékařské potvrzení pro práce na el. zařízení a práce ve výškách s potvrzením plné svéprávnosti
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození
 • Fakturační údaje, IČO, DIČ, pro vystavení faktury
Stupeň kvalifikace Cena celkem
§6 - elektrotechnik 2 200 Kč
§7 - vedoucí elektrotechnik 2 500 Kč

V případě zájmu skupin 10 a více osob nabízím individuální ceny.

Osoba znalá pro samostatnou činnost – Elektrotechnik dle § 6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/78 Sb. - § 5, 6)

Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací, podle která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně jednoho roku.

Osoba znalá pro řízení činnosti – Vedoucí elektrotechnik dle § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/78 Sb. - § 8 a 10)

Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu.

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí pro práce na el. zařízení pod napětím do 1000V bez nebezpečí výbuchu je 2 roky (E2A).

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na hromosvodech podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí pro práce na hromosvodech bez nebezpečí výbuchu 2 roky (E3A).

Doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice potřebují:

 • projektant vyhrazených technických elektrických zařízení
 • opravář elektrických spotřebičů a nářadí i svařovacích zařízení
 • pracovník pověřený organizací k provádění kontrol elektrických spotřebičů a nářadí
 • servisní technik
 • pracovník montáže a údržby průmyslových závodů, ale i velkých administrativních center
 • pracovníci projekce montáže a údržby elektrických rozvodů ve zdravotnictví
 • budoucí revizní technici elektro (zájemce o získání osvědčení)
 • revizní technik elektro